Συνεδρίες διατροφής με τηλεδιάσκεψη

Διατροφή με τηλεδιάσκεψη

Εκπαιδευτικές συνεδρίες από απόσταση μέσω SKYPE , Google meet ή Viber

Mπορείτε να κάνετε τις συνεδρίες σας μέσω SKYPE ή Google meet. Ο τρόπος να συνεχίσετε να απολαμβάνετε υπηρεσίες διατροφής με ασφάλεια χωρίς μετακινήσεις. Εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο συνεδρίας από απόσταση, λαμβάνετε όλες τις συμβουλές και την παρακολούθηση που αναζητάτε.

Για περισσότερες πληροφορίες [email protected]